MENU

Rotterdam-Rijn Pijpleiding

Iedere dag, iedere nacht, jaar in, jaar uit transporteert Rotterdam-Rijn Pijpleiding (RRP) ruwe olie en halffabrikaten van Rotterdam Europoort naar het Ruhrgebied in Duitsland. Zonder overlast voor onze omgeving en het milieu, zonder geluid, veilig en onzichtbaar.

Bedrijf

De N.V. Rotterdam Rijn Pijpleiding Maatschappij is opgericht in 1958 voor het transport van ruwe olie van Rotterdam naar raffinaderijen in het westen van Duitsland. Eind jaren zestig was de verwachting dat de groei en behoefte aan fossiele brandstoffen sterk zou groeien en werd besloten om de
24- duims buisleiding van Rotterdam naar Venlo te vervangen door een 36-duims leiding.

Missie & visie

RRP zorgt voor het optimaal en betrouwbaar functioneren van beschikbare pijpleidingen en infrastructuur om de continuïteit van het transport van ruwe aardolie en aardolieproducten naar onze klanten te garanderen.

Veiligheid & integriteit

Veiligheid staat voor RRP hoog in het vaandel. Dit betekent bijvoorbeeld geen ongevallen met letsel en geen lekkages. RRP heeft haar beleid en de naleving van wet- en regelgeving geborgd middels een geïntegreerd management- en veiligheidsbeheerssysteem, dat voldoet aan de eisen van de normen: NEN3650 (Bevb) en NTA8620 (Bevi/BRZO).

CO2 Neutraal

De pompen van RRP zijn elektrisch aangedreven, waardoor de CO2 uitstoot zeer beperkt is. Per 1 januari 2018 maakt RRP gebruik van ‘groene elektriciteit’ en wordt er dus CO2-neutraal vervoerd.

Bewaking en operatie

Het monitoren van de pijpleidingen is erg belangrijk. RRP doet dit 24 uur per dag, zeven dagen in de week vanuit een centrale controlekamer.

Met behulp van procescomputers en diverse sensoren en camera’s wordt het systeem bediend en bewaakt

Preventie & Onderhoud

Onderhoud aan de leiding en systemen is belangrijk om de integriteit te kunnen borgen. Daarom vinden er regelmatig inspecties plaats.

Een voorbeeld daarvan zijn de ‘in-line inspecties’, waarbij speciale apparatuur door de leiding wordt gestuurd om de status van de buisleiding vast te leggen.