MENU

Bewaking en operatie

Het monitoren van de pijpleidingen is erg belangrijk. RRP doet dit 24 uur per dag, zeven dagen in de week vanuit een centrale controlekamer. Met behulp van procescomputers en diverse sensoren en camera’s wordt het systeem bediend en bewaakt. Het is vanzelfsprekend dat ruwe olie en olieproducten onder geen beding in het grondwater of in de bodem terecht mogen komen. Lekdetectiesystemen meten het leidingnetwerk voortdurend op eventuele lekkages.