MENU

Nieuws

Studie Havenbedrijf Rotterdam en RRP naar Delta Corridor-buisleidingen tussen Nederland en Duitsland

15 juni 2021 – Havenbedrijf Rotterdam en de Rotterdam Rijn Pijpleiding Maatschappij (RRP) starten deze week een gezamenlijke haalbaarheidsstudie voor de ontwikkeling en aanleg van buisleidingen voor verschillende productstromen tussen Rotterdam, industriepark Chemelot (Limburg) en Noordrijn-Westfalen.

Lees persbericht


Nieuws update werkzaamheden in Haaren 21 februari 2020 – 09:00 uur

RRP heeft de leiding gisteren om 19:35 uur weer in bedrijf genomen. In samenwerking met de autoriteiten gaan we door met saneren totdat alles schoon is en streven we ernaar dat het vandaag nog gereed komt.


Leiding van RRP geraakt bij werkzaamheden in Haaren

Bij graafwerkzaamheden is woensdag 19 februari 2020 een lekkage geconstateerd aan de pijpleiding in de gemeente Haaren. Hierop is direct actie ondernomen. RRP heeft de druk van de pijpleiding geminimaliseerd en in samenwerking met de autoriteiten is direct gesaneerd en gerepareerd.

Gelukkig is er geen gevaar voor de omwonenden en voorbijgangers geweest. Wel was de N264 tijdelijk afgesloten. RRP vindt de overlast die de lekkage heeft veroorzaakt erg vervelend en gaat in gesprek met omwonenden.

Onderzoek heeft uitgewezen dat er sprake was van een illegaal aftappunt. RRP heeft aangifte gedaan en de zaak overgedragen aan de politie.


Persbericht – 60 jarig jubileum

Op 3 april 1958 is de N.V. Rotterdam-Rijn Pijpleiding (RRP) opgericht met als doel het vervoeren van ruwe olie per buisleiding van Rotterdam naar bestemmingen in Duitsland. Vandaag 13 april viert RRP haar 60-jarig jubileum met een feest en rondvaart voor relaties en personeel. Deze tocht voert langs de tank terminals waarvan RRP ruwe olie ontvangt voor transport. Over de afgelopen 60 jaar heeft RRP 1,2 miljard ton ruwe olie en olieproducten vervoerd.

Om het jaar extra feestelijk te maken heeft RRP zichzelf en haar omgeving een cadeau gegeven door het gebruik van elektriciteit uit hernieuwbare bronnen te gebruiken voor de aandrijving van onze pompen. Dat betekent dat wij ons transportvolume van ± 25 miljoen ton per jaar of 5,4 miljard tonkilometer CO2 neutraal vervoeren. Een verder bewijs dat transport per buisleiding milieuvriendelijk is. Het vindt veilig, geluidloos, onzichtbaar en reukloos plaats en bij RRP ook CO2 neutraal.

RRP management team


Persbericht 15 juni 2015

Coöperatie BIL in oprichting – RRP medeoprichter BIL

Op 15 juni is in Bochum, Duitsland de coöperatie BIL eG (iGR) opgericht. BIL staat voor Bundesweites Informationssystem für Leitungsrecherchen. Het doel van BIL is om een platform te (laten) opereren waar aannemers/grondroerders in Duitsland hun graafwerkzaamheden kunnen aanmelden. Het terugdringen van graafschades is van groot belang ook voor de RRP leidingen in Duitsland. RRP is daarom vanaf het begin betrokken bij dit industrie initiatief en ondersteunt het actief. Tot de eerste partners van BIL behoren niet alleen olie (producten) pijpleidingen maar ook chemie- en gas leidingen waardoor vanaf het begin een groot aantal leiding kilometers onderdeel van het platform zijn. De veiligheid van onderaardse leidingen is hiermee verder versterkt.

Persbericht BIL:

http://www.pressebox.de/pressemitteilung/bil-eg/Bundesweites-Informationssystem-zur-Leitungsrecherche-gegruendet/boxid/742956