MENU

Nieuws

Energy Transition Continues

23 mei 2022 – Underfoot Thanks to RRP


Rotterdam kan Europa in 2030 van 4,6 Mton waterstof voorzien

10 mei 2022 – De haven van Rotterdam kan, met het cluster van bedrijven dat hier actief is en in samenwerking met exporterende landen, Noordwest-Europa in 2030 voorzien van ten minste 4,6 miljoen ton waterstof. Dat is veel meer dan tot op heden verwacht werd. Gebruik van 4,6 miljoen ton waterstof staat gelijk aan 46 miljoen ton CO2-reductie én vergroot de energie-onafhankelijkheid van Europa. Deze hoeveelheid waterstof is een optelsom, gemaakt door het Havenbedrijf Rotterdam, van concrete projecten en realistische plannen waar bedrijven en exporterende landen nu mee bezig zijn.

Lees persbericht


Delta corridor verbindt industrie met schone H2 en offshore CCS-oplossingen

6 april 2022 – Het Havenbedrijf Rotterdam en verschillende industriepartners ondersteunen de ontwikkeling van het Delta Corridor-project, bestaande uit een bundel van vier pijpleidingen tussen de Rotterdamse haven, Chemelot en het Duitse Rijnland. Dit project biedt toegang tot schone waterstof en capaciteit voor de afvang en opslag van CO 2  (carbon capture and storage; CCS) die wordt gerealiseerd. Het leidt ook tot minder vervoersbewegingen omdat propyleen en LPG voortaan via pijpleidingen kunnen worden getransporteerd. De infrastructuur verbindt grote binnenlandse industrieclusters in Nederland en Duitsland met vertakkingen langs de hele corridor. Voor industrieën die hun uitstoot moeilijk kunnen verlagen is die verbinding dringend en essentieel om de EU-klimaatdoelstellingen voor 2030 te halen.

Lees persbericht


Studie Havenbedrijf Rotterdam en RRP naar Delta Corridor-buisleidingen tussen Nederland en Duitsland

15 juni 2021 – Havenbedrijf Rotterdam en de Rotterdam Rijn Pijpleiding Maatschappij (RRP) starten deze week een gezamenlijke haalbaarheidsstudie voor de ontwikkeling en aanleg van buisleidingen voor verschillende productstromen tussen Rotterdam, industriepark Chemelot (Limburg) en Noordrijn-Westfalen.

Lees persbericht


Persbericht – 60 jarig jubileum

Op 3 april 1958 is de N.V. Rotterdam-Rijn Pijpleiding (RRP) opgericht met als doel het vervoeren van ruwe olie per buisleiding van Rotterdam naar bestemmingen in Duitsland. Vandaag 13 april viert RRP haar 60-jarig jubileum met een feest en rondvaart voor relaties en personeel. Deze tocht voert langs de tank terminals waarvan RRP ruwe olie ontvangt voor transport. Over de afgelopen 60 jaar heeft RRP 1,2 miljard ton ruwe olie en olieproducten vervoerd.

Om het jaar extra feestelijk te maken heeft RRP zichzelf en haar omgeving een cadeau gegeven door het gebruik van elektriciteit uit hernieuwbare bronnen te gebruiken voor de aandrijving van onze pompen. Dat betekent dat wij ons transportvolume van ± 25 miljoen ton per jaar of 5,4 miljard tonkilometer CO2 neutraal vervoeren. Een verder bewijs dat transport per buisleiding milieuvriendelijk is. Het vindt veilig, geluidloos, onzichtbaar en reukloos plaats en bij RRP ook CO2 neutraal.

RRP management team


Persbericht 15 juni 2015

Coöperatie BIL in oprichting – RRP medeoprichter BIL

Op 15 juni is in Bochum, Duitsland de coöperatie BIL eG (iGR) opgericht. BIL staat voor Bundesweites Informationssystem für Leitungsrecherchen. Het doel van BIL is om een platform te (laten) opereren waar aannemers/grondroerders in Duitsland hun graafwerkzaamheden kunnen aanmelden. Het terugdringen van graafschades is van groot belang ook voor de RRP leidingen in Duitsland. RRP is daarom vanaf het begin betrokken bij dit industrie initiatief en ondersteunt het actief. Tot de eerste partners van BIL behoren niet alleen olie (producten) pijpleidingen maar ook chemie- en gas leidingen waardoor vanaf het begin een groot aantal leiding kilometers onderdeel van het platform zijn. De veiligheid van onderaardse leidingen is hiermee verder versterkt.

Persbericht BIL:

http://www.pressebox.de/pressemitteilung/bil-eg/Bundesweites-Informationssystem-zur-Leitungsrecherche-gegruendet/boxid/742956