Iedere dag, iedere nacht, jaar in, jaar uit transporteert Rotterdam-Rijn Pijpleiding (RRP) ruwe olie en halffabrikaten van Rotterdam Europoort naar het Ruhrgebied in Duitsland. Zonder overlast voor onze omgeving en het milieu, zonder geluid, veilig en onzichtbaar.

inzet1_index.jpg
inzet2_index.jpg

De N.V. Rotterdam-Rijn Pijpleiding (RRP) is in 1958 opgericht als joint venture van Shell, Ruhr Oel, BP en Texaco. RRP exploiteert twee pijpleidingen met een totale lengte van 475 kilometer. Het ene pijpleidingsysteem transporteert ruwe olie naar raffinaderijen in Duitsland. De andere leiding vervoert olieproducten zoals benzine, nafta, diesel, gasolie en kerosine. Efficiënt, veilig en milieuvriendelijk.

Met onze 50 medewerkers werken wij dag en nacht aan de optimale prestatie van het pijpleidingen- systeem. Het olietransport vindt  onzichtbaar, geurloos en geluidloos plaats.

inzet1_bedrijf.jpg
inzet3_bedrijf.png

De unieke eigenschap van onze dienstverlening is dat ons pijpleidingstelsel onzichtbaar aanwezig is. U ziet, hoort, ruikt en voelt het niet. En dat terwijl er continu gepresteerd wordt.

Onze missie is om het transport van ruwe olie en olieproducten op de meest verantwoorde wijze uit te voeren. Onderhoud van de pomp- en afsluiterstations en pijpleidingen willen wij uitvoeren op wereldniveau. Daarom investeren wij volop in voorzieningen om

veiligheid voor mens en milieu te waarborgen. Wij zetten energie zo efficiënt mogelijk in. Overlast voor derden proberen we tot een minimum te beperken. Bovendien bouwen we voorzieningen in om mogelijke schade door externe factoren, zoals graafwerkzaamheden, te voorkomen.

In 2009 zijn wij gestart met een omvangrijk onderhoudsprogramma en investeringsproject (€ 50 miljoen), waarbij gebruik wordt gemaakt van de meest moderne technieken om alles omtrent efficiency, kwaliteit, veiligheid, milieu en klantgerichtheid te waarborgen voor nu en de toekomst. Daar staan wij voor!

inzet2_missie_visie.jpg
inzet1_missie_visie.jpg
inzet2_veiligheid.jpg

RRP is als beheerder verantwoordelijk voor een veilige en ongestoorde ligging van de ondergrondse pijpleidingen. Onze leidingen zijn boven de grond niet zichtbaar. Het monitoren ervan is dan ook zeer belangrijk. Met behulp van geavanceerde computersystemen bedienen, bewaken en controleren wij continu het pijpleidingsysteem. Uiterst nauwkeurige lekdetectiesystemen meten het leidingnetwerk voortdurend op eventuele lekkages.

Compliance
Om te voldoen aan alle wet-  en regelgeving  hebben wij een modern management zorgsysteem voor veiligheid (OSHAS 18001). Dit systeem wordt jaarlijks ge-auditeerd.

Onderhoud en preventie
Maandelijks reinigen wij de leidingen. Daarbij wordt door ons regelmatig de wanddikte gecontroleerd en resten van olie, paraffine en water verwijderd. Bij een eventuele calamiteit staan onze mensen en het benodigd materieel onmiddellijk paraat om de situatie te beheersen. Een calamiteitenplan treedt dan in werking. Regelmatig houden wij  oefeningen zodat wij bij een eventuele calamiteit, direct adequaat kunnen optreden.

Op verschillende locaties langs de leidingen staan markeerpalen, die aangeven waar de leiding zich bevindt. Op de markeerpalen staat een telefoonnummer, dat gebeld kan worden in geval van een calamiteit. Veiligheid voor alles!

inzet3_veiligheid.jpg
inzet2_milieu.jpg

Een pijpleiding trekt een onzichtbaar spoor door het landschap. Weilanden, bossen, graanakkers en rivieren worden gepasseerd zonder het landschap te beschadigen. Ongeschonden, zonder vervuiling, stil en veilig, zonder overlast te veroorzaken voor de omgeving.

Compliance
Om te voldoen aan alle wet-en regelgeving hebben wij een modern management zorgsysteem voor veiligheid (ISO 14001). Dit systeem wordt jaarlijks ge-auditeerd.

Lekpreventie
Het is vanzelfsprekend dat ruwe olie en olieproducten onder geen beding in het grondwater of in de bodem terecht mogen komen. Naast allerlei getroffen preventieve

maatregelen, is een goed functionerende onderhoudsorganisatie met duidelijke onderhoudsplannen, voor ons dan ook een vereiste.

Geluidloos
Om geluidsoverlast tegen te gaan hebben wij in de omgeving van woongebieden geluidskappen geïnstalleerd op de pompunits. De bovengrondse delen van de leidingen zijn, waar nodig, voorzien van een geluidsisolerende bekleding. Deze maatregelen zorgen ervoor dat  mens en milieu zo min mogelijk belast worden.

inzet1_milieu.jpg

De twee pijpleidingen die wij exploiteren hebben een totale lengte van 475 kilometer. Deze leidingen vervoeren jaarlijks gemiddeld 16 miljoen ton ruwe olie en 8,5 miljoen ton olieproducten.

Ruwe olie
De 36 inch leiding voor ruwe olie heeft in Nederland een maximale capaciteit van 3.000 m3/uur. De snelheid waarmee de ruwe olie door de leiding wordt gepompt varieert tussen 0,7 en 1,8 meter per seconde.

Olieproducten
De pijpleiding voor olieproducten is met 24” smaller dan de leiding voor ruwe olie. Deze leiding heeft in Nederland een maximale capaciteit van 2.000 m3/uur.

inzet2_leidingen.jpg
inzet1_leidingen.jpg

De hoofdleiding voor ruwe olie, loopt van Rotterdam Europoort naar Venlo. In Venlo wordt de olie tijdelijk in tanks opgeslagen, voordat het naar de eindbestemming wordt gepompt. Vanaf Venlo splitst de leiding in een noordelijke en zuidelijke tak. De leiding naar het noorden leidt naar de raffinaderijen van Ruhr Oel bij Gelsenkirchen. Naar het zuiden

stopt de leiding bij de Rheinland raffinaderijen van Shell Deutschland. Dankzij de tijdelijke tussenopslag in Venlo kunnen wij de uitgaande leidingen naar Noord en Zuid onafhankelijk van elkaar benutten. De pompen worden optimaal gebruikt, waardoor het energieverbruik zeer efficiënt is.

De leiding die olieproducten transporteert, loopt van Pernis naar de grens bij Venlo (Herungen). Deze leiding heeft een tussenpomp- station in Lieshout. Bij de grens sluit de leiding aan op het pijpleidingsysteem van de Duitse pijpleiding maatschappij Rhein-Main-Rohrleitungstransport- gesellschaft mbH (RMR). Dit systeem vervoert de olieproducten vanaf de grens verder naar het zuiden van Duitsland.

inzet2_tracee.jpg
inzet4_tracee.png
inzet3-tracee.jpg