MENU

Preventie en onderhoud

Onderhoud aan de leiding en systemen is belangrijk om de integriteit te kunnen borgen. Daarom vinden er regelmatig inspecties plaats.

Een voorbeeld daarvan zijn de ‘in-line inspecties’, waarbij speciale apparatuur door de leiding wordt gestuurd om de status van de buisleiding vast te leggen. Uitkomsten hiervan worden gebruikt voor het opstellen van onderhoudsplannen. Maandelijks worden de leidingen gereinigd en de wanddikte van de buizen wordt regelmatig gecontroleerd. De afgelopen jaren heeft RRP alle afsluiters in betonbakken geplaatst, om te voorkomen dat er bij een eventuele lekkage olie in het milieu terechtkomt.

De tankterminal in Venlo is tussen 2009 en 2018 geheel gemodificeerd, waarmee deze voldoet aan de laatste eisen van de PGS29-richtlijn. Een geautomatiseerd brandblussysteem maakt onderdeel uit van de installatie. De RRP-medewerkers zijn zodanig getraind, dat bij een eventuele calamiteit onmiddellijk kan worden ingegrepen om de situatie te beheersbaar te krijgen. Er treedt dan een calamiteitenplan in werking.

Op verschillende locaties langs de leidingen staan markeerpalen, die aangeven waar de leiding zich bevindt. Op de markeerpalen staat een telefoonnummer dat gebeld kan worden in geval van een verdachte situatie.