MENU

Veiligheid & integriteit

Veiligheid staat voor RRP hoog in het vaandel. Dit betekent bijvoorbeeld geen ongevallen met letsel en geen lekkages. RRP heeft haar beleid en de naleving van wet- en regelgeving geborgd middels een geïntegreerd management- en veiligheidsbeheerssysteem, dat voldoet aan de eisen van de normen: NEN3650 (Bevb) en NTA8620 (Bevi/BRZO).

Belangrijk is het voorkomen van schade door externe factoren zoals graafwerkzaamheden. Omdat de buisleiding grotendeels onder de grond ligt, bestaat het risico dat bij onoplettendheid van grondwerkzaamheden, de leiding wordt geraakt met een lekkage tot gevolg. Daarom is het verboden om zonder toestemming van RRP werkzaamheden uit te voeren op of nabij de leiding.

In Nederland is het melden van deze werkzaamheden verplicht volgens de WION (Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten). In Duitsland kunnen aannemers of agrariërs gratis gebruik maken van BIL eG (Bundesweites Informationssystems für Leitungsrecherchen), zodat schade kan worden voorkomen. Naast het verstrekken van (graaf) vergunningen en begeleiding, voert RRP controles langs het tracé uit.